Enter your keyword

ÇEVRECI STON'ART

ÇEVRECI STON'ART

Ston’Art tasarımdaki avantajlarının yanı sıra, içerdiği kimyasallar açısından çevreye de duyarlıdır. Evlerimizde dahi kullandığımız bir çok kimyasal malzeme oda sıcaklığında bile buharlaşabilen Uçucu Organik Bileşik (VOC) içerirken, Ston’Art zemin kaplama uygulamasın oluşturan kimyasallar hiçbir uçucuyu içermez.

Tüm bunların yanında Ston’Art uzun ömrü, değişim için harcanacak enerji ve kaynakları en aza indirerek yüksek oranda tasarruf sağlar. Günümüzde Ston’Art, bir yapının LEED direktiflerine uygunluk seviyesine yaklaşık 5 puan ekleyebilmektedir. Bu sayede yeşil yapıların oluşturulmasında avantaj sağlar.

cevreci